Een levensboerderij als zelfvoorzienend samenleef-model

Onze samenleving is zichzelf opnieuw aan het uitvinden. Het is duidelijk dat de oude structuren niet meer functioneren en dat de overheid niet de belangen van burgers voorop heeft staan. We zullen zelf de verantwoordelijkheid voor ons leven moeten terugpakken en samen met elkaar op zoek gaan naar andere samenleef-modellen. In ons vorige bericht beschreven we de visie van Society 4.0, dat uitgaat van autonome regio’s. Maar er zijn uiteraard ook allerlei andere vormen denkbaar.

Aangezien voedsel een eerste levensbehoefte is, starten veel groepen met het samen lokaal verbouwen van voedsel. Boeren en burgers zoeken elkaar steeds meer op en er verschijnen allerlei soorten lokale voedselcoöperaties en herenboerderijen. Dit is ook gelijk een mooie manier om buurtgenoten te leren kennen en om lokale verbindingen te versterken. Gezien de stagnerende toevoerlijnen voelen ook steeds meer mensen de behoefte (noodzaak) tot zelfvoorzienend zijn.

En daar zijn ook prima mogelijkheden voor. Een lokale voedselcoöoperatie of boerderij kan bijvoorbeeld ook gelijk een mooie plek van samenkomst zijn, waar ook andere vernieuwende initiatieven kunnen ontstaan rondom onderwijs, gezondheid, energievoorziening, etc. Het fenomeen ‘levensboerderij’ met een boerderij als ‘hoofdkwartier’ voor het nieuwe samenleef-model doet ook in Nederland zijn intrede. In dit bericht vind je een vrije samenvatting van wat een levensboerderij is en hoe je daarmee kunt starten. Lees meer

Een samenleving waar de belangen van burgers centraal staan – Society 4.0

De kloof tussen overheid en burgers wordt met de dag groter. De overheid is een verlengstuk geworden van de technologische, pharmaceutische en financiële multinationals. Het draait vooral om controle, geld en macht. De belangen van de burgers staan allang niet meer voorop. Het huidige maatschappelijke systeem is op alle fronten failliet.

We weten nu wat we niet willen. Maar de grote vraag is hoe we het dan wel willen. Heel veel mensen en groepen zijn inmiddels aan het zoeken naar hoe we een nieuwe mensgerichte samenleving kunnen gaan creëren.

Een van die mensen is Bob de Wit, professor aan de Universiteit van Nyenrode. Hij heeft een alternatief plan voor de toekomst geschreven en stelt voor om een burgermaatschappij op te gaan bouwen. Via zijn boek Society 4.0 wil hij mensen inspireren om mee te helpen aan het bouwen van een burgersamenleving. In dit bericht vertellen we wat meer over zijn visie op hoe autonome regio’s ontwikkeld kunnen worden, zodat je er ook zelf in jouw omgeving mee aan de slag kan gaan. Lees meer

Laten we beginnen… Tijdboek LuMens

Op 11 november kwam de eerste editie van het Tijdboek LuMens uit. Een prachtig vormgegeven boek met 32 inspirerende artikelen over het gezamenlijk realiseren van de nieuwe samenleving. Op de achterkant van het boek staat “Laten we beginnen…”. Ja, dat is precies hoe ik het zelf ook voel. En dat is ook precies de reden waarom wij zijn gestart met deze website. Laten we ons richten op wat we wél willen en gewoon gaan beginnen om samen die nieuwe samenleving te creëren.

Inmiddels is het voor velen wel duidelijk dat we als samenleving in een surrealistische situatie zijn belandt met een ‘verhaallijn‘ die gaat over controle en machtsmisbruik. Het is aan ons om uit die verhaallijn te stappen en samen vanuit onze eigen kracht een nieuwe wereld vorm te gaan geven. Een wereld gebaseerd op waarheid, vertrouwen, respect voor elkaar, verbinding, vrijheid en liefde. De grote vraag is hoe wat dat kunnen realiseren. En dat is ook waar dit nieuwe boek over gaat. Lees meer