Lokale netwerken

“In een nieuwe samenleving is er respect voor elkaars verschillen en wordt er gestreefd naar verbinding, samenwerken, luisteren naar elkaar en doen wat goed is voor het geheel. Mensen staan in hun kracht en nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun leven. Lokale netwerken worden versterkt.”

We leven in verwarrende tijden waarin een tweedeling van de samenleving zichtbaar wordt. Als je je niet laat vaccineren en niet mee wilt doen aan de test-samenleving, dan word je buitengesloten. Steeds meer mensen voelen ook geen aansluiting meer bij familieleden, vrienden en buren. En wat doe je dan? Waar vindt je gelijkgestemden? En hoe kun je meehelpen aan het creëren van een nieuwe samenleving?

Onderstaand vind je informatie over het initiatief ‘Lucht-je-hart cirkels’ en over het starten met lokale netwerken om de nieuwe samenleving gezamenlijk vorm te gaan geven.

Lucht-je-hart cirkels

De Lucht-je-hart cirkels zijn bedoeld als kleinschalige huiskamergesprekken. Je kunt zelf eenvoudig een Lucht-je-hart cirkel opstarten door een aantal gelijkgestemde mensen uit jouw omgeving bij jou thuis uit te nodigen. Het doel van de bijeenkomst is om gevoelens, ervaringen en inzichten met elkaar te delen en om elkaar te ondersteunen. Je kunt bijvoorbeeld elke week of elke maand op een vast tijdstip afspreken. Het minimale aantal deelnemers is twee, dus je kunt al snel starten. De groep kan dan gaandeweg groeien. De meeste Cirkels bestaan uit zo’n vijf tot negen mensen.

Maar hoe vindt je de juiste mensen om met zo’n Cirkel te starten? Ga op zoek naar een ‘first follower’ die je wil helpen om de Cirkel van de grond te krijgen. Je kent waarschijnlijk in je eigen omgeving wel een paar ‘wakkere mensen’ die je kunt vragen of ze mee willen doen. Of je kunt een oproep plaatsen in het huis-aan-huis-blad, op social media, bij een natuurwinkel, spiritueel centrum of op het advertentiebord in je supermarkt (vermeld daarbij je telefoonnummer of e-mailadres).

Er zijn inmiddels al vele tientallen of misschien wel al honderden lokale groepen actief. Onderstaand vind je een aantal praktische documenten om je te helpen om zelf een Lucht-je-hart cirkel op te starten in jouw omgeving:

Lokale netwerken

Aangezien we als samenleving in uitdagende tijden zijn beland, is het heel belangrijk dat we ons nu actief gaan inzetten om nieuwe lokale netwerken te vormen. Netwerken van gelijkgestemde mensen om elkaar te helpen én om gezamenlijk te verkennen hoe die nieuwe wereld eruit zou kunnen zien. Gezamenlijke visualisaties en intenties hebben een grote creatiekracht. Samen kunnen we die nieuwe wereld gaan creëren!

Grootschalige veranderingsprocessen starten meestal klein. Vandaar dat we iedereen aanmoedigen om niet te wachten op anderen, maar zelf gewoon ergens te starten. Het krijgt vanzelf wel een vorm. Je kunt je lokale Lucht-je-hart cirkel bijvoorbeeld uitbreiden naar een grotere groep van bijvoorbeeld zo’n 30 of 40 mensen. Wellicht weet een van hen ook een locatie waar je op regelmatige basis met een wat grotere groep kunt samenkomen.

Uiteraard heeft zo’n grotere groep een andere dynamiek en inhoud dan de huiskamergesprekken. Je kunt met dit lokale netwerk bijvoorbeeld inhoudelijk in gesprek gaan en initiatieven opstarten rondom bepaalde thema’s, zoals: gezamenlijk voedsel verbouwen, het oprichten van een voedselcoöperatie, onderlinge ruilhandel van diensten of producten, nieuwe woonvormen, gezondheidszorg, thuisonderwijs, etc.

Een aantal tips van andere groepen:

  • Laat de groep organisch groeien door bijvoorbeeld maximaal 2 nieuwe mensen per keer aan de groep toe te voegen.
  • Verzoek de aanwezigen om hun mobiele telefoon uit te zetten en deze bij voorkeur in de auto of thuis achter te laten. Hierdoor ontstaat er automatisch meer menselijk contact en het verkleint de mogelijkheid dat derden ongewenst meeluisteren met gesprekken. Je kunt eventueel ook een afschermhoes voor je telefoon gebruiken, zodat je onzichtbaar bent voor mobiele netwerken.
  • Je kunt vooraf of aan het eind bijvoorbeeld een gezamenlijke (licht-)meditatie doen of een korte klankschalensessie om te zorgen voor een verbindend hoog energieveld.
  • Kies voor de ‘dialoog’ in plaats van een ‘discussie’. Bij een dialoog is er meer ruimte voor verschillende (aanvullende) visies. Bij een discussie kun je al gauw terecht komen in een ‘strijd’ over wie er gelijk heeft.
  • Verspreid onderling een adressenlijst op papier van de deelnemers van jouw groep, zodat je elkaar kunt vinden indien de stroom en/of het internet voor langere tijd uitvalt.
  • Je kunt gezamenlijk afspreken dat als de stroom langdurig uitvalt (en je elkaar niet kunt bellen of mailen), dat je dan dagelijks op een bepaald tijdstip op een bepaalde locatie afspreekt om fysiek samen te komen.

Maar het allerbelangrijkste is uiteraard om weg te blijven van angst-denken, doemscenario’s en oordelen (lage frequenties) en te zorgen dat je je eigen energie en de groepsenergie gericht houdt op vertrouwen, verbinding en liefde (hoge frequenties). Zoals Christina von Dreien aangeeft: Uiteindelijk komt alles goed!

Doe je ook mee?

Via deze website willen we de komende tijd vernieuwende visies en initiatieven met iedereen delen, zodat we niet allemaal zelf het wiel hoeven uit te vinden. Heb je al iets moois bedacht of bereikt, laat het ons weten, zodat je ook anderen daarmee kunt inspireren.

De samenleving dat zijn wij zelf. Het is aan ons om daar samen iets moois van te maken!


- Aanvullingen zijn van harte welkom. Daarmee kun je ook anderen inspireren! -