Gezondheid

“In een nieuwe samenleving nemen we zelf weer de verantwoordelijkheid voor onze gezondheid. We beseffen dat we een energetisch wezen zijn en dat we zelf invloed hebben op ons welbevinden.”

Voor een goede gezondheid zijn zaken als gezond eten, voldoende bewegen, een ontspannen leefstijl, mediteren, etc. belangrijk. Maar er zijn veel meer factoren die een rol spelen. De reguliere gezondheidszorg maakt steeds meer plaats voor de alternatieve geneeskunde met een holistische visie, waarbij wordt gekeken naar de mens in zijn totaliteit. Daarbij valt te denken aan homeopathie, acupunctuur, bioresonantie, biofotonen therapie, etc.

Inmiddels worden we ons er ook steeds meer van bewust dat we een energetisch wezen zijn en dat we zelf onze gezondheid positief of negatief beïnvloeden door onze manier van denken, onze (niet verwerkte) emoties, onze intenties, verwachtingen, etc. Het ervaren van bijvoorbeeld dankbaarheid, liefde en vrede heeft een weldadig effect op ons lichaam en onze gezondheid. De laatste tijd wordt ook veel gesproken over de ‘med beds’, een toekomstig geavanceerd healing technologie systeem. De nieuwe ontwikkelingen en inzichten zijn veelbelovend en het onderzoeken waard.

Op deze pagina lees je hier meer over en vind je een aantal links naar informatieve websites, blogs en boeken rondom gezondheid.

Alternatieve geneeswijzen

Er zijn vele alternatieve geneeswijzen, zoals acupunctuur, homeopathie, natuurgeneeskunde, etc. Het is niet onze intentie om deze hier allemaal te beschrijven.

De overkoepelende factor is dat alternatieve geneeswijzen zijn gebaseerd op een holistische benadering van de mens. Dat houdt in dat de mens als onlosmakelijk deel van zijn omgeving wordt gezien. Het betekent ook dat lichaam, geest en ziel als één geheel worden beschouwd. Alle processen in de mens zijn met elkaar verbonden. De lichamelijke, emotionele en geestelijke ontwikkelingen beïnvloedingen elkaar voortdurend. Ziekte wordt dan ook niet gezien als een op zichzelf staand verschijnsel, maar als een lichamelijke, geestelijke of ziels-uiting van een verstoring in het algehele welzijn. Bij het herstelproces dient een ziekte dan ook vanuit de mens als geheel bezien te worden. De alternatieve geneeswijzen gaan uit van het vertrouwen in het zelfhelend vermogen van de mens.

Energie, Frequentie & Resonantie

Alles werkt door middel van elektriciteit en magnetisme. In de boeken Elektrisch Ecosysteem en Elektrische Context laat Sander Funneman ons zien dat mensen, dieren, planten en zelfs de hele aarde en kosmos bestaan uit ongeziene energiedimensies. De natuurlijke en lichaamseigen elektromagnetische signalen kunnen verstoord worden door kunstmatige stralingsbronnen zoals wifi en zendmasten. Maar het biedt ook een hoopvol perspectief, want specifieke frequenties kunnen juist ook helpen bij genezingsprocessen.

“Als je de geheimen van het universum wilt ontdekken, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie.”
–Nikola Tesla

Steeds meer mensen beseffen zich dat ons lichaam functioneert op basis van energie, frequenties en trillingen. Ons lichaam is een energieveld (aura) en alle lichaamsprocessen vinden plaats op basis van elektromagnetische signalen en resonanties. Onze hersenen en ons hart zijn bijvoorbeeld hele sterke elektromagnetische velden in ons lichaam (zichtbaar te maken via een ECG of EEG). Alle organen hebben een eigen trillings­frequentie. Met bijvoorbeeld bioresonantie kun je via apparatuur meten welke organen uit balans zijn (en te veel of te weinig energie krijgen). Met behulp van bioresonantie therapie kan via het toedienen van een tegengestelde frequentie de energieblokkade worden opgeheven. Uiteraard is het ook van belang dat je uitzoekt waardoor de ziekte is ontstaan. Als je niets doet aan de oorsprong van het probleem, dan keert de ziekte uiteindelijk vaak weer terug.

Naast therapieën met behulp van apparatuur, behandelingen of het innemen van natuurgeneeskundige toepassingen (externe hulpmiddelen), is het onderzoek dat aantoont dat je met behulp van je intentiekracht ook jezelf kunt genezen (intern gericht) heel hoopgevend. Je bewustzijn, intenties en gevoelens blijken een grote scheppende kracht te hebben. Je kunt je intentiekracht, ofwel creatiekracht, doelgericht benutten voor het activeren van je zelfherstellend vermogen. Als je lichaam verkeert in een situatie waarin het te maken heeft met gevoelens van dankbaarheid, harmonie, liefde en vrede, dan kan het optimaal functioneren. Uiteraard is dat (juist nu in deze surrealistische tijd) een hele uitdaging, maar dit is zeker wel de moeite waard om verder uit te zoeken en zelf mee te gaan experimenteren!

Med Beds

Nu we het hebben over de kracht van frequenties, kunnen we ook de ‘Med Beds’ niet onbesproken laten. Med Beds zijn een soort van ‘medische bedden’ die het menselijk lichaam kunnen herstellen en regenereren op basis van zeer hoge licht- en energiefrequenties. Deze frequenties werken in op het menselijk bewustzijn en op hun intenties. De technologie zou in staat zijn om bijvoorbeeld DNA, cellen, spieren, botten en organen te verjongen/herstellen en zelfs om ontbrekende ledematen of organen binnen enkele uren weer aan te laten groeien. Het gaat om zeer geavanceerde healing technieken.

Deze revolutionaire technologie zou al minstens 80 jaar bestaan en al worden gebruikt binnen het leger via een ‘Secret Space Program’. Er zijn verhalen dat er speciale centra gaan komen met Med Beds, die gebruikt zullen worden voor het lichamelijke herstel. Daarnaast komen er healing centers om mensen voor te bereiden op de procedure en om ze na afloop te begeleiden. De mensen die werkzaam zijn in de healing centers worden uitgekozen op zuivere intenties en hoger bewustzijn.

Dat klinkt veelbelovend. We kunnen niet beoordelen in hoeverre dit op waarheid berust, dus doe vooral je eigen onderzoek. Skye Prince vertelde in een aantal video’s – die inmiddels zijn gecensureerd op internet – dat zij als ‘Vibrational Healing Mentor’ betrokken is bij het ‘Secret Space Program’ rondom de Med Beds. Je kunt nog wel de informatie via deze PDF-link bekijken. Dit is een 42 pagina’s tellend document waarin zij antwoorden geeft op gestelde vragen (28 augustus 2021). En zie ook de website Freedom for All met meer informatie over Med Beds.

Meer informatie

Boeken


- Aanvullingen zijn van harte welkom. Daarmee kun je ook anderen inspireren! -