Vrije energie

“In een nieuwe samenleving zijn we ons ervan bewust dat alles in verbinding staat met elkaar en dat ieder mens een sterke scheppingskracht heeft. We verkennen en onderzoeken de mogelijkheden om Vrije Energie in te zetten ten bate van de gehele samenleving.

We zitten met z’n allen midden in een bewustwordingsproces en Vrije Energie is een onderdeel van onze toekomst. Maar wat is Vrije Energie nu eigenlijk en wat kunnen we ermee? De Cypsela Stichting bood via hun website EnergyAbundance.nl een platform met veel informatie over Vrije Energie en wat dit betekent voor ons als mensen en voor onze samenleving. Aangezien hun website in het Engels was, hebben we onderstaand een vrije samenvatting in het Nederlands gemaakt en verwijzen we naar een aantal andere inspirerende initiatieven.

Wat is vrije energie?

Vrije Energie is een verzamelnaam voor een hele reeks technologieën die schone energie kunnen opwekken, zonder dat daarvoor externe brandstoffen nodig zijn. Geen brandstoffen betekent ook geen uitstoot. De meeste van deze technologieën werken door het ons omringende energieveld (de ether) om te zetten in bruikbare energie. Het gaat hierbij dus niet om het gebruik van zonne- of windenergie.

Vrije Energie stelt ons in staat om energie op te wekken en te gebruiken op een gedecentraliseerde manier, zonder de Aarde uit te putten of de natuur schade toe te brengen. Met bijvoorbeeld een ‘Vrije Energie-apparaat’ in je auto, zou je nooit meer hoeven te stoppen om te tanken. Stel je voor wat je kunt doen, als alle energie die je ooit nodig zult hebben binnen handbereik is… Vrije Energie technologie zal dit mogelijk gaan maken.

Waar komt de energie vandaan?

Duizenden jaren lang hebben filosofen en wetenschappers beweerd dat er een energieveld bestaat dat ons allen verbindt en dat dit de basis vormt van ons universum. Zij noemden het de ether (van het Griekse ‘aether’, wat ‘frisse lucht’ betekent). In de afgelopen eeuw hebben briljante uitvinders en wetenschappers zich ingespannen om de ether te benutten, en sommigen van hen zijn daarin geslaagd.

Nikola Tesla

Een van de eerste pioniers was Nikola Tesla (1856-1943). Met zijn uitvindingen zoals wisselstroom, de inductiemotor en radiotransmissie, staat hij bekend als de grondlegger van ons moderne elektrische tijdperk. Maar zijn grootste doorbraak was de ontdekking van wat hij ‘Stralingsenergie’ noemde: een bron van nooit-eindigende, alomtegenwoordige energie, die in al onze energiebehoeften zou kunnen voorzien.

Een van zijn laatste uitvindingen, de Wardenclyffe Tower, zou deze bron hebben aangeboord en zou iedereen op de planeet van gratis en draadloze elektriciteit hebben voorzien. Dat klonk zijn investeerders echter niet zo goed in de oren. Hoe konden zij geld verdienen, als energie gratis zou worden? Tesla verloor dan ook zijn financiering voordat hij zijn ambitieuze project kon afronden.

De nieuwste wetenschap bevestigt dat er inderdaad zo’n energieveld bestaat. De meeste werkende Vrije Energie-apparaten functioneren op basis van een resonantie met het ether-energieveld. Je kunt dit vergelijken met twee stemvorken met dezelfde frequentie: wanneer we op de ene slaan en de andere er dichtbij houden, dan begint de laatste ook mee te trillen en brengt geluid voort. Op eenzelfde wijze wordt ook energie uit de ether overgebracht naar het Vrije Energie-apparaat, waar het wordt omgezet in elektriciteit, warmte of een andere bruikbare vorm van energie.

Waarom gebruiken we het nog niet?

Dit is waar technologie aansluit bij de aard van wie we zijn als mensen. Simpel gezegd, veel technologieën komen niet op de markt, omdat ze te geavanceerd zijn, te ontwrichtend voor de huidige economie en samenleving, en mensen er geen winst mee kunnen maken.

Als we er een beetje dieper in duiken, dan zien we dat het allemaal te maken heeft met ons niveau van bewustzijn ten opzichte van onszelf, anderen en het milieu. Als we ons openstellen voor de realiteit van onze verbinding met de natuur en hoe we alleen kunnen gedijen in harmonie met de natuur, zullen we de barrières doorbreken die technologieën als Vrije Energie tegenhouden. Dit is een grote paradigmaverschuiving in elk aspect van de samenleving.

Houd in gedachten dat de grote oliemaatschappijen en dergelijke krachten hier wel iets over te zeggen hebben, maar ze bestaan nog steeds uit mensen zoals jij en ik. Het is gemakkelijk om met de vinger naar hen te wijzen, maar het is veel constructiever om hun weerstand tegen verandering in onszelf te herkennen. Zodra we de kritische massa hebben bereikt van mensen die zich bewust zijn van de realiteit van Vrije Energie, kan de technologie echt opbloeien.

Wat zijn de implicaties?

Wanneer Vrije Energie-technologieën in de maatschappij zijn ingevoerd, zal elk aspect van ons dagelijks leven veranderd zijn. Je zult de manieren van vroeger niet meer herkennen. We zullen van een wereld van schaarste naar een wereld van overvloed gaan. Met Vrije Energie zal de energie voor elk proces waar dan ook – of het nu gaat om transport, productie, landbouw of wat dan ook – onmiddellijk in overvloed aanwezig zijn.

Dit heeft grote gevolgen voor de manier waarop we dingen waarderen, want het grootste deel van de waarde zit nu nog in fysieke producten en hun grondstoffen en productieprocessen. Wanneer de energie om iets te produceren overvloedig aanwezig is, zal de waarde ervan sterk afnemen. Op een dieper niveau zal een nieuwe economie ontstaan, gebaseerd op een nieuw waardesysteem.

Wat als we echte waarde (terug) toekennen aan menselijke aandacht en zorg? Denk aan landbouw, gezondheidszorg, onderwijs, zelfontplooiing en creativiteit. Hebzucht zal verdwijnen als alle energie die je nodig hebt overal overvloedig aanwezig is. En dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor ons evenwicht tussen werk en vrije tijd. En dit is nog maar het topje van de ijsberg. Wat denk jij dat er zal veranderen?

Wat kan ik doen?

Denk niet dat je te klein bent. Dit lijkt misschien een enorme berg om te beklimmen voor de mensheid, maar de overgang is al aan de gang. We willen graag het belang van zelfontplooiing in dit verhaal benadrukken. Het is door het besef dat we allemaal ware scheppers zijn, dat we de kracht vinden om een verandering teweeg te brengen. Uiteraard begint dit bij jouzelf.

Wanneer je je ware waarden, verlangens en waarheden ontdekt, zul je beginnen te bewegen naar een werkelijkheid die die innerlijke wereld weerspiegelt. We kunnen dit spirituele groei noemen. Het is de sprong naar het volgende niveau van bewustzijn. Een niveau dat niet in strijd is met, maar in harmonie met alles wat bestaat.

Voor wat betreft de technologie zelf, is er nog veel meer dat je kunt doen. Maak contact met andere mensen, open het gesprek erover en doe je eigen onderzoek. Probeer een apparaat dat je het meest intrigerend vindt na te bouwen, of sluit je aan bij een team dat dat doet. Blijf nieuwsgierig! Dit alles zal helpen om het veld van Vrije Energie uit te breiden, het bewustzijn ervan te vergroten en de weg vrij te maken naar een nieuwe, liefdevolle samenleving.

Boeken

          

Links

Documentaires

The Primordial Code – documentaire van Marijn Poels over zijn zoektocht naar ons verre verleden, dat anders blijkt te zijn dan ons werd voorgehouden. Maar vooral ook een verhaal over het terugvinden van onze oer-krachten, die in ons DNA liggen te wachten om weer opnieuw geactiveerd te worden:


Zie ook dit interview met Marijn Poels over de docu bij de Blauwe Tijger.

The Lost Century: And how to reclaim it – documentaire van Dr. Steven M. Greer over illegale UFO-geheimhouding die de mensheid honderden jaren van spirituele en technologische ontwikkeling heeft gekost, en hoe we de controle over ons collectieve lot kunnen terugwinnen:

THRIVE – 2 documentaires van Foster en Kimberly Gamble die in beeld brengen wat er echt aan de hand is in onze wereld en hoe doorbraken in wetenschap en bewustzijn kunnen leiden tot nieuwe energiebronnen, baanbrekende geneeswijzen en andere oplossingen die een wereld kunnen creëren die werkt voor iedereen:

    

Video’s


- Aanvullingen zijn van harte welkom. Daarmee kun je ook anderen inspireren! -