Spiritualiteit

“Een nieuwe samenleving is gebaseerd op vrede, liefde, waarheid en vrijheid.”

We gaan deze pagina binnenkort verder aanvullen, maar willen je alvast attenderen op een mooi initiatief van Christina von Dreien:

We Are Peace – project van Christina von Dreien

“Vrede is geen toestand die plotseling ontstaat. Vrede is een besluit – genomen door ieder mens, dat zich uitstrekt tot alle landen.”

Het is Christina von Dreien’s hartenwens om te werken aan meer vrede in de wereld en voor de wereld. Daarom is zij het project “Wij Zijn Vrede” begonnen – een impuls voor iedereen om zijn eigen trilling en daarmee ook de trilling van de wereld op een nieuw niveau te brengen. Met 24 eenvoudige positieve affirmaties worden lezers geïnspireerd om vanuit hun hart te leven en zo in zichzelf het vuur van liefde aan te wakkeren dat vandaag meer dan ooit nodig is.

De sleutel tot vrede ligt niet in de politiek – dat zijn wij, als burgers van de wereld. Op het moment dat de harten van een groep mensen in hetzelfde ritme kloppen, gericht op vrede en licht voor deze wereld, worden de poorten van vrede en vrijheid geopend voor de hele mensheid.

Christina’s wens is dat het pamflet “We Are Peace” zo veel mogelijk onder de mensen wordt verspreid. Help ook mee om haar boodschap bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen als jouw persoonlijke bijdrage aan innerlijke en uiterlijke vrede. Lees meer…

Boeken