Spiritualiteit

“Een nieuwe samenleving is gebaseerd op vrede, liefde, waarheid en vrijheid.”

We gaan deze pagina binnenkort verder aanvullen, maar willen je alvast attenderen op een mooi initiatief van Christina von Dreien en op de spirituele inzichten en inspiratie van Marcel Messing:

We Are Peace – project van Christina von Dreien

“Vrede is geen toestand die plotseling ontstaat. Vrede is een besluit – genomen door ieder mens, dat zich uitstrekt tot alle landen.”

Het is Christina von Dreien’s hartenwens om te werken aan meer vrede in de wereld en voor de wereld. Daarom is zij het project “Wij Zijn Vrede” begonnen – een impuls voor iedereen om zijn eigen trilling en daarmee ook de trilling van de wereld op een nieuw niveau te brengen. Met 24 eenvoudige positieve affirmaties worden lezers geïnspireerd om vanuit hun hart te leven en zo in zichzelf het vuur van liefde aan te wakkeren dat vandaag meer dan ooit nodig is.

De sleutel tot vrede ligt niet in de politiek – dat zijn wij, als burgers van de wereld. Op het moment dat de harten van een groep mensen in hetzelfde ritme kloppen, gericht op vrede en licht voor deze wereld, worden de poorten van vrede en vrijheid geopend voor de hele mensheid.

Christina’s wens is dat het pamflet “We Are Peace” zo veel mogelijk onder de mensen wordt verspreid. Help ook mee om haar boodschap bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen als jouw persoonlijke bijdrage aan innerlijke en uiterlijke vrede. Lees meer…

Marcel Messing – En hoe nu verder?

Foto: Willem Hoeben

Marcel Messing (antropoloog, filosoof en auteur) heeft zich jarenlang grondig verdiept in de verborgen krachten achter het wereldtoneel. Hij begon in te zien dat de (spirituele) evolutie van de mens ernstig wordt bedreigd. Via boeken, artikelen, nieuwsbrieven en video’s geeft hij zijn kennis en inzichten door, zodat we als samenleving nieuwe perspectieven krijgen op de transformatieprocessen waar we met z’n allen middenin zitten.

In zijn inleidende Nieuwsbrief ‘En hoe nu verder? Oproep aan jong en oud‘ (februari 2022) start Marcel Messing met het uiteenzetten van het huidige wereldgebeuren, alsmede enkele ervaringen uit zijn eigen weg. “Zolang we niet onder ogen zien wat er zowel in de openbaarheid als achter de schermen in deze wereld plaatsvindt kunnen we niet in ons volle bewustzijn kennis nemen van de weg hieruit, het pad tot werkelijke bevrijding. Pas wanneer we hier kennis van nemen kunnen we de innerlijke weg gaan die ons hieruit kan bevrijden. Vooral de volgende delen van deze nieuwsbrief zullen richtingaanwijzers bevatten om dit zielenpad te gaan. Het is een individueel pad, maar we lopen het samen en kunnen elkaar handreikingen doen tot steun en bewustzijnsgroei.”

“Alle oude wijsheidsoverleveringen spreken over een oorlog die uitbrak ‘in de (sterren)hemelen’, waarvan de eindstrijd zich nu, aan het einde van een grote tijdcyclus, afspeelt op planeet Aarde. Nog steeds beseffen veel mensen niet dat deze oorlog boven alles een spirituele oorlog is, een oorlog tegen de ziel van de mens, tegen de goddelijke vermogens in de mens en tegen alle levende wezens in de schepping. Een oorlog die via duivelse technologie, vooral misbruik van artificiële intelligentie en nanotechnologie, de oerherinnering wil uitwissen dat we spirituele lichtwezens zijn en dat er in ons hart een grootse realisatiemogelijkheid verborgen ligt: een lichtkracht zonder schaduw. Wij zijn bestemd voor tijdloos geluk!” Lees nieuwsbrief…

Zie ook de drie interessante interviews die Jorn Luka had met Marcel Messing in The Trueman Show: 17 juni 20219 september 202120 januari 2022.

Boeken


- Aanvullingen zijn van harte welkom. Daarmee kun je ook anderen inspireren! -