Waterstof

“In een nieuwe samenleving vinden we het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar concrete toepassingsmogelijkheden van waterstof die ten bate van de hele samenleving kunnen worden ingezet.”

Waterstof wordt gezien als belangrijke brandstof voor de toekomst. Er wordt al lange tijd onderzoek gedaan naar de vele toepassingsmogelijkheden. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden als brandstof voor verwarming van je huis, als buffer om zonne-energie op te slaan, als alternatieve energiebron voor de industrie, je kunt met watergas koken en auto’s kunnen er op rijden. En zeer interessant: watergas blijkt ook geneeskrachtige eigenschappen te hebben. Hier liggen mooie kansen voor de toekomst!

Wat is waterstof?

Waterstof is het meest voorkomende element in het universum. Onder normale omstandigheden is het gasvormig en spreken we over waterstofgas. Waterstof is ook het lichtste gas dat we kennen, maar onder hoge druk heeft het per kilogram een drie keer zo hoge energiedichtheid als aardgas.

Waterstof is een kleurloos, reukloos, smaakloos en hoog ontvlambaar (niet giftig) gas. Op aarde komt waterstof niet in pure vorm voor. Het molecuul waterstof (H2) bindt zich namelijk direct aan zuurstof (O) en zo ontstaat water (H2O). Als je water splitst dan krijg je dus waterstof en zuurstof.

Elektrolyse | Afbeelding via Universiteit Leiden

Er zijn meerdere manieren om waterstof te winnen. We kunnen eenvoudig waterstofgas produceren uit aardgas of kolen, maar er is ook een duurzamere oplossing, namelijk ‘elektrolyse’. Onder invloed van elektrische stroom kunnen samengestelde stoffen ontleed worden tot enkelvoudige stoffen. Op deze manier kan waterstof door middel van elektriciteit uit water worden gehaald.

Waterstof als energiebron

Via de reactie van waterstof met zuurstof wordt er energie opgewekt, waarbij alleen schoon water als bijproduct ontstaat. Het is een proces dat zich in een fractie van een seconde voltrekt. De elektriciteit kan bijvoorbeeld de elektromotor die een auto aandrijft, voeden. De interesse in de markt voor het inbouwen van watergas in auto’s is momenteel weer aan het toenemen. Watergas kan een belangrijke bijdrage gaan leveren aan een schoner milieu.

Waterstof is bezig aan een veelbelovende opmars als alternatieve energiebron. Het is interessant om te bedenken wat het voor de samenleving betekent als wordt aangetoond dat water op grote schaal kan worden omgezet tot brandstof. Een water(gas)-gebaseerde economie kan verstrekkende gevolgen hebben. Wat betekent het als het opwekken van elektriciteit en warmte gaat via water? Wat betekent het als de industrie kan verbranden met watergas? Wat betekent het voor de transportsector? Welke autofabrikant komt als eerste met een auto op water? Wat betekent dit voor overheden?

Waterstof heeft geneeskracht

Maar ook in de gezondheidszorg doet waterstof zijn intrede. Waterstofgas of watergas (elektrisch geladen water in gasvorm) blijkt, geïnhaleerd of opgelost in water, geneeskracht te hebben. Het drinken of inhaleren van watergas is ongevaarlijk en niet-giftig. Als het lichaam verzadigd is, adem je de overtollige waterstof gewoon weer uit.

Caspar Pompe van Stichting Watergas.nu zegt er het volgende over: “Watergas herstelt een niet goed functionerende vochthuishouding in onze cellen. Die vochthuishouding is van vitaal belang voor de energieproductie in de cel (mitochondriën). Als de cellen onvoldoende energie hebben, dan laat ons immuunsysteem het afweten. Herstel van het normale waterpercentage in onze cellen heeft direct een positieve invloed.” Zie ook zijn uitgebreidere artikel.

De gezondheidsbevorderende effecten zijn wetenschappelijk aangetoond. Uit diverse onderzoeken blijkt dat watergas oxidatieve stress vermindert en de elektronenbalans in de cellen herstelt. Dr. Elke Mohaupt uit Duitsland heeft een overzichtsstudie gepubliceerd (oktober 2020). In Canada doet George Wiseman van het Eagle Research Institute al jarenlang veel onderzoek naar de gezondheidsaspecten van watergas. Waterstof(gas)therapie wordt vooral in ziekenhuizen in China en Japan al veel toegepast.

Op 7 juni is in Nederland de werkgroep ‘Watergas4Parkinson’ van start gegaan met ongeveer 17 deelnemers. Zie ook het artikel ‘Krachtwater bruist van gezondheid‘ uit het Parkinson Magazine. We zijn benieuwd naar de resultaten. In Nederland zijn er twee gespecialiseerde aanbieders van waterstofgas: Condit Medicare en ReCure. (Wij hebben zelf geen ervaringen met deze aanbieders.)

Vrije energie

Natuurkundige Moray B. King geeft een goed overzicht van de verschijnselen van watergas. King vermoedt dat ‘nulpunt-energie’ een rol speelt bij de gebleken stabiliteit van watergas. Nulpunt-energie is een nog onbekende energie die is ontdekt door theoretisch natuurkundige Henk Casimir. King bevestigt het vermoeden van Caspar Pompe (oprichter van stichting Watergas.nu) die een vergelijkbaar vermoeden heeft geformuleerd in zijn werk ‘De Magische Ring is overal‘ (PDF). Als je zelf watergas units wil gaan bouwen is dit gratis boekwerk een aanrader.

Moray B. King haalt verschillende wetenschappers aan die onderzoek hebben gedaan naar specifieke eigenschappen van watergas. Zoals bijvoorbeeld de eigenschap dat watergas radioactief materiaal kan neutraliseren. King roept derhalve de universiteiten op om dit watergas serieus te onderzoeken. Zie ook zijn interessante lezing ‘Water: The Key to New Energy‘.

Meer informatie


- Aanvullingen zijn van harte welkom. Daarmee kun je ook anderen inspireren! -