Wonen

“In een nieuwe samenleving wonen we in kleinschalige communities, met aandacht en zorg voor elkaar, en een focus op duurzaam bouwen en leven in harmonie met de natuur.

In deze tijd van globalisering en digitalisering groeit de groep mensen die kleinschalig met gelijkgestemden wil samenleven. Kernpunten zijn daarbij: zelfvoorzienend zijn, respect voor de natuur, gezond leven, duurzaamheid, lokale economie, eigen voedselproductie, persoonlijk contact en zorg voor elkaar. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan beschikbare woningen.

Aangezien er momenteel veel leegstaande (en binnenkort vrijkomende) agrarische terreinen zijn, is dit ook een mooie gelegenheid om deze gebieden weer zinvol te benutten door hier nieuwe woon- of leefgemeenschappen te realiseren. Dit kan gecombineerd worden met lokale voedselteelt en voedselbossen, waardoor mensen zelfvoorzienend kunnen worden. Communities zorgen ook voor verbinding in de samenleving, waardoor het gelijk een mooi antwoord is op de problematiek rondom eenzaamheid.

Het samen wonen vraagt ook om andere werkwijzen. Voor de nieuwe woonvormen wordt vaak gebruikt gemaakt van CPO’s (collectief particulier opdrachtgeverschap). De toekomstige bewoners zijn dan gezamenlijk zelf de opdrachtgever voor hun eigen (nieuw)bouwproject. Steeds meer groepen mensen zijn op zoek naar een stuk grond om samen een vernieuwende woonvorm te realiseren.

Op deze pagina verzamelen we links naar diverse woonvormen, zoals erfdelen, ecodorpen, tiny houses en andere woongroepen.

Woonvormen

Erfdelen

Ecodorpen

Tiny Houses

Meer informatie

Iets om ook rekening mee te houden

Bij duurzaamheid wordt vaak gelijk gedacht aan windmolens, zonnepanelen, warmtepompen, van het gas af gaan en draadloos werken via wifi. Dat klinkt op het eerste gezicht mooi, maar deze zaken hebben ook een keerzijde. Er zijn steeds meer mensen die gezondheidsklachten ervaren door deze toepassingen.

De omvormers van zonnepanelen veroorzaken bijvoorbeeld vaak vuile stroom op het elektriciteitsnet in je huis. Van het gas af gaan, betekent dat er elektrisch gekookt moet worden. Daardoor sta je zelf midden in een laagfrequent elektromagnetisch veld. Draadloos werken via wifi betekent sterke kunstmatige hoogfrequente elektromagnetische straling overal om ons heen. Er zijn steeds meer mensen die gezondheidsklachten ervaren door de diverse soorten straling. Je kunt er hier meer over lezen.

Windmolens en warmtepompen genereren permanent fysiek voelbare trillingen en hoorbare bromtonen, die behoorlijk levensontwrichtend kunnen zijn voor gevoelige mensen. Laagfrequent geluid is wereldwijd een sterk toenemend en onderschat milieu- en gezondheidsprobleem. Je kunt er hier meer over lezen.

Het lijkt ons dan ook belangrijk om samen op zoek te gaan naar duurzame oplossingen die goed zijn voor ons allemaal.


- Aanvullingen zijn van harte welkom. Daarmee kun je ook anderen inspireren! -