Economie

“In een nieuwe samenleving is de economie gebaseerd op een rentevrije munt en onderlinge ruilhandel. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van alternatieve geldsystemen, die in het belang zijn van iedereen. Mensen doen inkopen bij lokale winkels en boerderijen, zodat het Midden- en KleinBedrijf behouden blijft en de distributieketen zo kort mogelijk is.”

De economie en ons financiële systeem staan momenteel zwaar onder druk. Bedrijven worden kunstmatig overeind gehouden met overheidssteun. Geld wordt in gigantische hoeveelheden bijgedrukt, waardoor het steeds minder waard wordt. Producten worden duurder en de koopkracht zien we in hoog tempo afnemen. Een oplossing binnen dit systeem lijkt verder weg dan ooit. Als de centrale banken de rente verhogen, dan wordt de schuldenberg onbetaalbaar en kan het hele systeem instorten.

Maar juist in tijden van crisis ontstaan er ook kansen om een andere weg in te slaan. Op deze pagina vind je een aantal initiatieven, tips en ideeën ter inspiratie.

Iedereen welkom

Een mooi initiatief dat we hier – juist nu – graag willen vermelden is Keuze Vrij Bij Mij. Dit is een digitaal landelijk platform waarop je gemakkelijk aanbieders van producten en diensten kunt vinden waar je altijd welkom bent. Ook zonder mondkapje, test- of vaccinatiebewijs. Alle aanbieders op het platform zijn vóór vrije keuze rond lichaam en gezondheid. Je kunt op het platform eenvoudig zoeken op sector en provincie.

Keuze Vrij Bij Mij is onderdeel van Stichting Vrij Bij Mij. Het doel van de stichting is het mogelijk maken voor alle Nederlanders om vrij te blijven kiezen rond lichaam en gezondheid. De stichting tracht dit te bereiken door mensen, die op onvoorwaardelijke wijze producten en diensten willen uitwisselen, met elkaar te verbinden.

Koop lokaal

Door de coronamaatregelen en lockdowns zijn veel mensen hun inkopen via internet gaan doen bij de grootwinkelbedrijven. Daardoor zijn de multinationals nog groter en machtiger geworden, terwijl veel kleine bedrijven in zwaar weer terecht zijn gekomen. Het is dus juist nu van belang dat je je inkopen zoveel mogelijk doet bij de lokale buurtwinkels, zodat zij straks niet uit het straatbeeld verdwijnen. Een bijkomend voordeel van lokaal kopen is ook dat producten dan een korte distributieketen hebben, wat minder belastend is voor onze Aarde.

Er is op dit moment meer dan ooit aanleiding om te bouwen aan veerkrachtige en duurzame lokale economieën. Er zijn ook al diverse voorbeelden dat lokaal kopen succesvol kan zijn. In het boek De Koop-Lokaal-Booster, Samen handelen voor een sterk MKB’ wordt o.a. het voorbeeld van de Britse stad Preston beschreven. Daar werd in 2008 een lokale-aankoopcampagne gestart om de economische neergang in de regio aan te pakken na de financiële crisis van 2008. In 2018 werden ze uitgeroepen tot de stad met de meeste vooruitgang in Engeland.

Betaal contant

Overheden streven ernaar om het betalingsverkeer zo veel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden. Digitaal betalen brengt inderdaad gemak. Maar het nadeel is dat al je betalingen ook door overheden, banken, verzekeraars, etc. volledig te volgen en beïnvloeden zijn. Met de truckers-acties in Canada hebben we recent nog gezien hoe eenvoudig ze bankrekeningen en verzekeringen kunnen bevriezen van grote groepen andersdenkende mensen. En het social credit-systeem zoals dat in China wordt gehanteerd, is een totalitair controlemechanisme geworden. Dat heeft nog weinig met menselijkheid te maken.

In Nederland hebben de banken afgelopen jaar opnieuw honderden geldautomaten gesloten. We willen iedereen dan ook oproepen om zoveel mogelijk contant te blijven betalen, zodat er keuzevrijheid blijft bestaan in betaalmiddelen. En de vrijheid om anders te denken.

Rentevrij geldsysteem

Econoom Ad Broere heeft al diverse boeken geschreven over hoe het vastgelopen financiële stelsel kan worden vernieuwd om ruimte te geven aan de ontwikkeling van een menswaardiger samenleving. Hij pleit ervoor om te stoppen met het ‘geld verdienen aan geld’. Oftewel een geldsysteem creëren dat niet is gebaseerd op rente verdienen, speculeren en beleggen. En geld alleen als ruilmiddel te beschouwen voor het uitwisselen van producten en diensten.

Een eerste stap kan volgens hem gezet worden door met elkaar lokale inkoopcombinaties op te richten in de vorm van een vereniging. Mensen kunnen dan hun geld bij elkaar leggen, waarmee inkopers dan namens de vereniging de eerste levensbehoeften gaan inkopen (voedsel, kleding, e.d.). En dan uiteraard niet op winstbasis, maar op basis van een feitelijke kostenvergoeding. Aangezien dit lokale verenigingen betreft, zijn er dan ook geen ongewenste machtsconcentraties meer.

Binnen de vereniging kan er met een eigen munt gewerkt worden, los van de Euro. Naarmate meer mensen deze eigen munt accepteren en er meer aanbieders binnen de vereniging zijn, kan het steeds onafhankelijker worden van de Euro. Dit is een proces dat organisch dient te groeien. Zoals Ad Broere aangeeft, is geld de eerste en belangrijkste stap om los te komen van het systeem. Bekijk onderstaand een inspirerende video (13 min.) waarin hij een en ander toelicht:

Vereniging Parallelle-Economie.nu is recent gestart met een mooi initiatief om gezamenlijk de parallelle economie vorm te gaan geven. Wil je meebouwen aan een economie op basis van vertrouwen, dan kun je terecht op hun platform www.mycells.net.

Stichting De Florijn Nederland is in 2016 gestart met een landelijke eigen rentevrije munt, De Florijn. Er is inmiddels al een heel netwerk van particulieren en bedrijven dat hieraan mee doet. De Florijn is een simpel ruilmiddel, maar wordt ook gebruikt om rentevrije kredieten die handel faciliteren, beschikbaar te stellen. In onderstaande video (11 min.) kun je via een simpel rekenvoorbeeld zien hoe geldschepping werkt en hoe eenvoudig dit zonder rentesysteem is op te lossen.

Lokale/regionale initiatieven zijn bijvoorbeeld de munten: Vix (regio Alkmaar), Watermunt (in regio Zuid-Holland), Dam (regio Rotterdam), de Utrechtse Euro, de Zeister Knoop , Arnhems Hert en Novio Euro (regio Nijmegen). Regio Westland is onlangs gestart met een lokale digitale munt: Kash. En er is zelfs een project vanuit gemeente Heerlen met een eigen cryptomunt: ’t Heerlens Heitje (zie ook dit bericht). We hebben zelf geen ervaringen met deze projecten, maar het zijn wel mooie voorbeelden van munten die de lokale economie stimuleren.

Bescherm je spaargeld

Aangezien we momenteel nog te maken hebben met een financieel systeem dat op instorten staat, is het verstandig om je huidige spaargeld gedeeltelijk in een andere vorm te bewaren. Dit kan bijvoorbeeld via edelmetalen, zoals goud of zilver. Edelmetalen zijn schaars. De hoeveelheid kan niet door een centrale bank of overheid worden vergroot, in tegenstelling tot papiergeld. De goudkoers kan wel wat hoger of lager zijn, maar het heeft door de eeuwen heen zijn fysieke waarde behouden en is onafhankelijk van politieke ontwikkelingen.

Goud en zilver kun je bijvoorbeeld kopen bij Gold Republic. Dit bedrijf is gevestigd in Amsterdam en heeft een AFM-vergunning. Zij geven bestellingen door aan de smelterij en er worden vervolgens gloednieuwe goudbaren geleverd. Deze kun je thuis laten bezorgen, maar het is uiteraard veiliger om het –via hen– bij onafhankelijke kluisbewaarders (in Zürich, Amsterdam of Frankfurt) te laten bewaren. Je wordt dan zelf juridisch eigenaar van (een deel van) de goudbaar en krijgt een baarnummer toegewezen.

Goud kopen kan al vanaf kleine bedragen, je koopt dan een deel van een goudbaar. Bij Gold Republic kun je ook goud sparen via een maandelijks spaarplan. Dit kan al vanaf 50 euro per maand. Het gespreid aankopen van edelmetaal is ook gelijk een eenvoudige manier om een gunstige gemiddelde aankoopkoers te realiseren. Fysiek goud kopen is uiteraard wel iets dat je doet als waardeopslag voor de lange termijn en niet om mee te speculeren op korte termijn-koerswijzigingen.

Crypto & Blockchain

In potentie bieden crypto-munten ook een mooi alternatief geldsysteem. De crypto-markten zijn de laatste tijd veel in het nieuws. Overheden en centrale banken maken zich zorgen over de opkomst van deze digitale munten. Zij willen hier toezicht op houden en belasting over kunnen heffen. Diverse centrale banken zijn aan het onderzoeken of zij zelf een centrale digitale munt in omloop kunnen brengen. Het grote nadeel is uiteraard dat de overheden en centrale banken dan letterlijk alles kunnen volgen wat je doet.

Cryptomunten zoals Bitcoin of Ethereum zijn decentrale digitale munten, waardoor er niet één centrale partij is die de macht heeft. Dit levert meer onafhankelijkheid en vrijheid op. De crypto-markt is momenteel nog wel erg volatiel. De koersen gaan sterk omhoog en omlaag, waardoor het nu nog risicovolle munten zijn.

De achterliggende blockchain-technologie is wel een prachtige decentrale mogelijkheid voor een digitale eigen munt of om voor financiële transacties te gaan gebruiken. Tussenpersonen, zoals banken, zijn daarbij dan niet meer nodig. We zullen hier binnenkort een aparte pagina voor maken, aangezien dit nog een relatief onbekend fenomeen is dat wel toekomstperspectief heeft.

Meer informatie

  • Ad Broere’s Blog – een andere en vernieuwende visie op mens, geld en waarde
  • Gevonomie – app/initiatief van mensen voor mensen, onbaatzuchtig geven en ontvangen
  • Nieuws GoldRepublic – informatieve video’s en interviews over macro economie, koopkracht, huizenmarkt, het geldsysteem en edelmetalen
  • Madelon Vos – wekelijkse video’s over investeren, macro economie en bitcoin
  • De Andere Financiële Krant [PDF] – editie van De Andere Krant
  • Gesara/Nesara – video van Peter Bierhof met korte uitleg (26 min.) over de National/Global Economic Security And Reformation Act (wereldwijd nieuw financieel systeem)

Boeken


- Aanvullingen zijn van harte welkom. Daarmee kun je ook anderen inspireren! -