Visie

Als mensheid zitten we midden in een collectief bewustwordings- en transformatieproces. De oude maatschappij is vooral gebaseerd op angst-denken, controle en machtsvertoon. De vrije wilsbeschikking van mensen wordt onderdrukt en er wordt een tweedeling in de samenleving zichtbaar. Steeds meer mensen komen tot de conclusie dat deze manier van samenleven niet langer meer houdbaar is. Het is tijd voor vernieuwing en tijd voor een andere richting!

De nieuwe samenleving heeft nog geen vaste vorm, maar is in ieder geval gebaseerd op samenwerking, verbinding, liefde, doen wat goed is voor iedereen, zelfbeschikkingsrecht en vrijheid. Het is heel belangrijk dat mensen weer in hun kracht gaan staan, zelf weer de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en zich niet afhankelijk van overheden of anderen opstellen. Zelf nadenken, zelf keuzes maken.

Over ons

Wij geloven in de kracht van energie en intentie en vinden het daarom belangrijk om onze aandacht ook te focussen op hoe we wél willen dat onze maatschappij eruit ziet. Graag willen we samen met andere bewuste mensen verkennen hoe die nieuwe samenleving er uit zou kunnen zien. En belangrijker nog: alvast stappen zetten in de richting van die nieuwe samenleving. Iedereen kan daar op zijn eigen manier en met zijn eigen kwaliteiten aan bijdragen.

Wij zijn geen vaste groep of organisatie, maar een netwerk van onafhankelijke, bewuste mensen die onze medemensen willen informeren en inspireren. De beheerder van de website is Silvia Belgraver. Je kunt ons bereiken via de contactpagina.

Missie

Via deze website willen we een informatie- en inspiratieplatform bieden met handige tips, verwijzingen, oplossingsrichtingen en voorbeelden van mooie initiatieven om een nieuwe menswaardige samenleving te creëren. Dit platform is met name bedoeld voor (groepen van) mensen die bewust in het leven staan, oplossingsgericht zijn en die pro-actief aan de slag willen gaan om iets moois te maken van onze samenleving.

Disclaimer

Via deze website willen we alle informatie, inzichten en ervaringen die we zelf verzameld hebben graag met anderen delen. De informatie is bedoeld ter inspiratie. We nodigen iedereen uit om niet alles klakkeloos van ons aan te nemen, maar zelf op onderzoek uit te gaan en voor jezelf te bepalen wat jouw waarheid is. Vanuit jouw eigen kracht, kun je op jouw manier een bijdrage leveren aan een nieuwe menswaardige samenleving.


De samenleving, dat zijn wij!