Privacyverklaring

De website NieuweSamenleving.nl verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Je kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.

Verwerking persoonsgegevens
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– je e-mailadres.

Doel verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– om je te kunnen e-mailen indien je contact met ons zoekt;
– om je onze nieuwsbrief via e-mail te kunnen toesturen, indien je je daarvoor hebt aangemeld.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Wij verstrekken jouw gegevens niet zonder jouw toestemming aan derden, tenzij wij hiertoe verplicht worden gesteld door de wet of een rechterlijke uitspraak. Onze website wordt gehost door Greenhost. Er worden door hostingprovider Greenhost gegevens verwerkt die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan te merken zijn als persoonsgegevens. Greenhost is hierover de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving. Net als de meeste webservers slaat de Greenhost webserver standaard de volgende gegevens van je bezoek op in haar logboeken: je IP-adres, de browser die je gebruikte, het refererend adres, de pagina die je bezoekt, de datum en tijd van je bezoek.

Contactformulier
Je reactie via het contactformulier wordt per traditionele e-mail verstuurd naar de redactie, die werkt met een e-mailaccount gehost bij onze hostingprovider Greenhost. Je e-mailadres is verplicht, anders kunnen we geen reactie versturen. Zorg dat je geen onnodige privacygevoelige informatie invult in het formulier.

Nieuwsbrief
Bij inschrijving op de nieuwsbrief wordt het opgegeven e-mailadres opgeslagen, inclusief de datum en tijd van de aanmelding. Bij uitschrijving worden deze gegevens verwijderd. Uitschrijving kan met de knop onderaan de nieuwsbrief of via een verzoek middels het contactformulier. De nieuwsbrief wordt verzonden door onze eigen website. De nieuwsbrief bevat los van het e-mailadres geen persoonlijke gegevens, er worden geen profielen samengesteld. De e-mailadressen worden niet gedeeld met derden.

Boeken
Op diverse pagina’s op onze website hebben wij een aantal boeken geplaatst met een doorverwijs-link naar Succesboeken.nl en Libris.nl. De verkoop van deze boeken geschiedt rechtstreeks via Succesboeken.nl en Libris.nl, hierna te noemen de Boekverkopers. Er worden door de Boekverkopers gegevens verwerkt die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan te merken zijn als persoonsgegevens. De Boekverkopers zijn de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving. Omdat zij deze gegevens zelfstandig verzamelen en verwerken, en wij alleen op geaggregeerd niveau toegang tot deze gegevens ontvangen, bestaat er tussen de Boekverkopers en NieuweSamenleving.nl geen verwerkersrelatie in de zin van de wet.

Cookies of vergelijkbare technieken
Wij gebruiken geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. En je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit betekent dat je een verzoek kunt indienen om de geregistreerde persoonsgegevens bij ons op te vragen. Je kunt een verzoek voor bovengenoemde zaken indienen via het contactformulier. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij hebben o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– Onze website maakt gebruik van TLS/SSL voor een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Disclaimer
Alle op deze website verzamelde informatie is bedoeld ter vrijblijvende inspiratie. Het blijft te allen tijde van belang om zelf goed geïnformeerd je eigen keuzes te maken. NieuweSamenleving.nl verzamelt alleen informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het handelen van de genoemde partijen of de door hen weergegeven informatie. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de wijze waarop de gelinkte en geciteerde websites met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor het privacybeleid van de site die je bezoekt.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 13 augustus 2021.